Wednesday, 10 August 2011

Wahai Anakku Muhammad!

Allah melimpahkan berkat
pada engkau,
Wahai anakku dari ibu,
yang sedang menghadapi maut.

Engkau,
diutus Allah kepada manusia
dalam lingkungan Halal dan Haram.
Engkau dibangkitkan Allah
membantu tauhid dan Iman
agama nenek engkau Ibrahim.
Allah melarang engkau
tidak boleh mendekati berhala,
jangan bersama golongan itu.

{ Nukilan sajak Aminah binti Wahab, Ibunda Nabi Muhammad s.a.w. sewaktu akan wafat meninggalkan Muhammad yang berusia 6 tahun dan sedang bermain-main disampingnya.}

No comments:

Post a Comment